Cina

Guangzhou

Room 703A, Nan Fang Negotiable Building – N° 140-148 East Tiyu Road, Tian He District
Ph. +86 2022 2200 96 – Fax +86 2038 8790 37
gnolichina@generalnoli.com

Shanghai

General Noli China – 29/F East Tower Shanghai Hi-Tech King World N 668 Beijing Road East – 200001 Shanghai
Ph. +86 21 5308 0977 – Fax +86 21 5308 2318
gnolichina@generalnoli.com

Shenzhen

Room 2101, 21 Floor, Shenhua Commercial Building, Jiabin Road, Luohu District, Shenzhen, Guangdong – 518001 Shenzhen
Ph. +86 755 82145148 – Fax +86 755 82145151
gnolichina@generalnoli.com